Bize Bi
Slogan Lazım.
Size?
Dodo Derken?

Ajansımızın ismini aldığı Dodo, güvercin familyasından gelen fakat uçamayan bir kuş türüdür.

İnsanların sorumsuzca davranışları yüzünden 17.yüzyılın ortalarında soyu tükenen bu kuş, üreticiliği, verimliliği ve doğaya kattıklarıyla biliniyor. Kendisiyle aynı ismi taşıyan Dodo Ağacı, varlığını bu kuş sayesinde sürdürüyordu, bu nedenle onunla beraber Dodo Ağacı'nın da soyu tükendi. Onun doğayla olan organik ilişkisi ve sahip olduğu enerjiyi başka birşeye dönüştürme kabiliyeti bizi çok etkiledi. Özellikle tek taraflı iletişimin sorgulandığı bir zamanda, interaktif üretim biçimlerine kafa yoran bir ajans olarak Dodo'nun adını almak çok şey ifade ediyor.

Bize göre Dodo, bir kuş olarak uçamayışıyla marjinalliği temsil ediyor ve farklı düşünme konusunda bize ilham veriyor.

Öncelikle tanışmak ve projenizi sizden dinlemek için biraraya geliyoruz. Firmanız ile ilgili bilgi ediniyor ve bu projedeki hedeflerinizi öğreniyoruz.
İkinci adım, işinizi en doğru yöntemlerle yapmak, konseptinizi doğru belirmek için konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak.
Bu aşamada ücretlendirme ve zaman planlaması çıkartıyoruz ve varsa sizden proje ile ilgili içeriklerin teminini bekliyoruz.
İçerik, konsept ve araştırma üzerinden projeyi görsel olarak şekillendirmeye başlıyoruz. Bu süreçte sunduğumuz tasarım alternatiflerini incelemeniz ve birlikte nihai karara varmamız için sizi tekrar sürece dahil ediyoruz.
Bütün çalışmalar bittiğinde elinizi sıkmak ve sunumun sonunda yüzünüzdeki gülümsemeyi görmek için yanınıza geliyoruz.